• Frituurolie verpakt in kleinverpakking
  • Gemengde afgedankte elektrische en elektronische apparaten
  • Verpakt voedingsafval
  • 650 liter