• Frituurolie verpakt in kleinverpakking
  • Papier en karton
  • Restafval
  • Vertrouwelijke documenten
  • 240 liter