Asbest is een gesteente dat onbrandbare vezels of asbestvezels bevat. Er zijn verschillende soorten asbestgesteente die vaak beschreven worden door middel van de kleur (Wit asbest, Bruin asbest, etc.) Vroeger werd asbest gebruikt in de bouwsector door zijn isolatiewaarde, sterkte en brandbestendigheid.

Bij asbest denken we onmiddellijk aan de golfplaten met asbest.
Dit komt echter ook voor in andere toepassingen: buizen, rioleringen, plafondplaten, isolatielagen, schoolborden, tegellijm etc.

Laat uw asbest steeds ophalen door een erkende en veilige afvalinzamelaar.
SUEZ is uw beste partner voor een veilige en milieuvriendelijke verwerking van asbestmateriaal. 

Is asbest gevaarlijk?

Asbestvezels zijn gevaarlijk voor mens, dier en onze planeet. De asbestvezels zijn erg klein en worden hierdoor snel opgenomen worden in het lichaam. Ze kunnen ook lucht, water en bodem verontreinigen.

Contact met asbest kan grote gevolgen hebben voor uw gezondheid én die van onze medewerkers. Neem daarom steeds de nodige veiligheidsmaatregelen in acht om contact met asbest te vermijden.

Bent u niet zeker of uw producten asbest bevatten? Laat een asbestonderzoek uitvoeren door een bevoegde instantie.

Hoe onderscheiden wij de verschillende soorten asbest?

Gebonden asbest

Onder gebonden asbest verstaan we asbest dat verwerkt is in andere materialen, bijvoorbeeld in cement.
We vinden gebonden asbest vaak in golfplaten, dakleien, vensterbanken en vele andere toepassingen.

SUEZ heeft een oplossing voor uw gebonden asbest.

Bekijk onze oplossingen voor "gebonden asbest"

Niet-gebonden, vrije of Semi-gebonden asbest

Onder vrije asbest verstaan we asbestmaterialen met vrije vezels. Asbestmaterialen zijn onderhevig aan veroudering bijvoorbeeld aan weersomstandigheden. Bij de inzameling van asbest worden alle risico’s uitgesloten. Asbestmaterialen die in slechte staat verkeren, vallen daarom onder de noemer van vrije asbest.

Zoekt u een oplossing voor niet-gebonden en vrije asbest? 
Contacteer ons via ons contactformulier.

Contacteer ons

Veiligheid en advies

Veiligheid staat bij ons centraal. Zorg steeds voor je eigen veiligheid en die van anderen.
Wees steeds voorzichtig bij de manipulatie van asbestmaterialen en neem de correcte voorzorgsmaatregelen. 

Wenst u meer informatie omtrent de ophaling en vewerking van uw asbesthoudend afval. Contacteer ons.