Niet alle types houtafval kunnen op dezelfde manier verwerkt of gerecycleerd worden. Samen met SUEZ kunt u uw houtafval juist, makkelijk en snel sorteren.

Onze containers voor houtafval


Het type container dat u nodig hebt, hangt af van uw afvalvolume, het aantal ophalingen, uw beschikbare ruimte en uw persoonlijke voorkeur. Voor hout zijn dit onze meest geschikte containers.

Hoe verwerken we houtafval?


De verwerking van het houtafval is afhankelijk van het type houtafval. A-hout is het enige type hout dat wordt gerecycleerd en dat als grondstof voor houtvezelplaten kan dienen. B-hout wordt eerst verkleind en ontijzerd om daarna te dienen als brandstof in biomassacentrales. C-hout wordt niet gerecycleerd, maar wordt verbrand met energetische recuperatie.

Snelle en stipte ophaling


SUEZ biedt u voor elk type hout een aparte afzetcontainer, beschikbaar in meerdere groottes. Zo kunt u uw A-, B- en C-hout snel en makkelijk sorteren. Wij leveren de juiste containers waar u wilt en halen ze op wanneer u wilt, op vaste tijdstippen of op aanvraag.