De bereiding van maaltijden in een grootkeuken, een restaurant of een bedrijfskeuken levert ook verpakt voedingsafval op. Samen met SUEZ kunt u dat afval makkelijk, veilig en snel sorteren.

Welke soorten verpakt voedingsafval kunnen we verwerken?


Verpakt voedingsafval is een grote en onvermijdelijke afvalstroom in grootkeukens, restaurants of bedrijfskeukens. Onder verpakt voedingsafval vallen alle voedingsmiddelen die nog in hun verpakking zitten. Keukenafval, zoals (gekookte) etensresten, moet apart gesorteerd worden.

Onze containers voor verpakt voedingsafval


Het type container dat u nodig hebt, hangt af van uw afvalvolume, het aantal ophalingen, uw beschikbare ruimte en uw persoonlijke voorkeur.

Hoe verwerken we verpakt voedingsafval?


Verpakte voedingsresten worden apart opgehaald. De voedingsresten zelf gaan naar de vergistingsinstallatie waar ze een grondstof worden voor groene stroom. De verpakkingen krijgen een tweede leven als pellets.

Hygiënische opslag


SUEZ biedt u voor elke soort verpakt voedingsafval, al dan niet in bulk, een veilige en, indien nodig, goed afgesloten afzetcontainer. Zo vermijdt u geurhinder en ongedierte. Wij leveren de juiste containers waar u wilt en halen ze op wanneer u wilt, op vaste tijdstippen of op aanvraag.