• Afgewerkte olie
  • Hoogcalorische solventen
  • Vloeistofvat metaal