• Afgewerkte olie
  • Gebonden asbest
  • Gechloreerde solventen