• Anorganische basen
  • Gebonden asbest
  • Gechloreerde solventen