• Anorganische zuren
  • Gebonden asbest
  • Gechloreerde solventen