• Gebonden asbest
  • Gechloreerde solventen
  • Klein gevaarlijk afval (KGA)