• Gebonden asbest
  • Gechloreerde solventen
  • Lege kunststofverpakkingen