• Hoogcalorische solventen
  • Vloeistofvat metaal